Salam Pramuka, Selamat Datang Di Weblog Pramuka Nurul Amal, Semoga Kakak-Kakak dan Adik-Adik Senantiasa Berada dalam Lindungan Allah Subhanahu Wataala. Amin...

Salam Pramuka...!
Seorang Pramuka Apabila tidak bisa mengerti dan tidak bisa mengamalkan Tri Satya dan Dasa Dharma Belum dapat disebut dengan Seorang Pramuka Sejati, apalagi Tidak Menghafalnya. sudahkah kalian menghafal atau sudahkah kalian memahami dan mengamalkan isi dasi Tri Satya dan Dasa Dharma..?

Mari Kita menghafal dan mari kita mengamalkannya, jadilah kita sebagai seorang pramuka sejati..! teruslah berusaha untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik dan selalu beramal sholeh. Dibawah ini saya Tulis Tri Satya dan Dasa Dharma untuk kita seorang Pramukan dan untuk kita semua.

Tri Satya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :
1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan pancasila.
2.  Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
3.  Menepati Dasa Dharma

Dasa Dharma Pramuka
Pramuka itu :

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
3. Patriot yang sopan dan kesatria
4. Patuh dan suka bermusyawarah
5. Rela Menolong dan tabah
6. Rajin, terampil dan gembira
7. Hemat, cermat, dan bersahaja
8. Disiplin Berani dan setia
9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan

Nah itu dia TeksTri Satya dan Dasa Dharma Pramuka yang dapat kita jadikan pedoman hidup demi kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat Nanti.

Salam Pramuka...!

0 komentar: